Sommige zinnen zijn tijdloos mooi. Lucebert heeft de beroemde zin ‘alles van waarde is weerloos’ geschreven om de woorden van Parmenides te duiden. Deze wijsgeer was al 500 jaar voor Christus aan het filosoferen over het zijn en het niet zijn. Zijn redenatie over de ‘onmogelijkheid van het niet zijn’ leest als een tekening van Escher.

‘want wat niet Is, dat kunt gij noch kennen – het is onuitvoerbaar – noch ook beduiden’.

Mooi, maar onbegrijpelijk. En als ik dan het gedicht van Lucebert lees, dan denk ik wel te begrijpen wat hij bedoelt. Misschien. Of zijn het slechts enkele woorden die maken dat de rest van de tekst niet meer belangrijk is?

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

‘De zeer oude zingt’ van Lucebert uit 1974.

Ik kan alleen maar heel verdrietig denken dat er toch iets zou moeten zijn als er weer ‘iets’ van waarde zomaar is verdwenen.

Peter Hofman is Lucebert kenner en legt het uit: ‘alles wat werkelijk waardevol is – als het er in het leven écht op aankomt – is kwetsbaar. Je kunt het niet ‘pakken’, niet vasthouden; je kunt het wel áanraken of er door aangeraakt wórden. Die aanraakbaarheid maakt het leven rijk en daarmee gelijk aan al het werkelijk levende.’ Volgens deze kenner benadrukt Lucebert met de herhaalde slotregel, het belang van het aandachtig leven in het hier en nu: ‘het hart van de tijd’ is het heden waarin alles van waarde aanraakbaar is, dichterbij dan we denken. Staat daar toch zomaar een pleidooi voor mind fullness. Dat is blijkbaar ook van alle tijden.

Kemp gekruist met Suffolk
Deze is van mij. De ooi houdt de fotografe goed in de gaten.