Zomaar 40 mensen bij elkaar om te praten over De Put in Buren. Ik vind het zeldzaam. Het is een goed initiatief van Wim van Koeverden van ’t Wilgje om de boswachter Dianne Renders uit te nodigen om te vertellen wat Staatsbosbeheer van plan is met ‘ onze’ Put. Dianne is zelf pas twee jaar boswachter communicatie in onze streek en ze kent De Put onder de naam ‘Tiggelgaten Buren’. Een tiggelgat is een plas ontstaan door kleiwinning voor het maken van stenen. En dat is ook zo geweest tot in de zeventiger jaren de steenfabriek sloot.

Bijzonder gebied

Voor Staatsbosbeheer is De Put een bijzonder gebied. Het is erg klein, maar er komen een aantal zeer zeldzame planten en dieren voor. Het meest bekend zijn de ongeveer acht verschillende orchideeën. In de bloeitijd van de gevlekte orchis is niet te zien dat deze zo zeldzaam is, want als de orchis eenmaal bloeit, dan kleuren de schrale graslanden in de Put paars van de honderden bloemen.

Ook het zeldzame Hondskruid vind je in Buren. Deze orchidee zie je echter niet zomaar, er staat slechts een plant.

Acht verschillende zeldzame planten in De Put (Tiggelgaten Buren)
Staatsbosbeheer heeft er belang bij dat er bijzondere planten groeien in het gebied. De hoogte van de subsidies van de overheid en de provincie zijn gekoppeld aan de kosten van het beheer van de gronden. Het beheer van gebieden met zeldzame planten op de vochtige schraallanden is duurder. Dit komt door het gebruik van speciale machines die het land niet kapot rijden. Als het onderhoud duurder is, is de bijdrage hoger.

Honden aan de lijn

Staatsbosbeheer is erg zuinig op de gebieden waar de zeldzame planten bloeien. Niet zo gek, als je weet dat de financiering bepaald wordt door de zeldzame planten die er groeien. Dat is dan ook de reden dat van mensen verwacht wordt dat ze op de paden blijven. Honden aan de lijn, geen paarden in het gebied. Allemaal bedoeld om te zorgen dat de zeldzame planten worden beschermd.

De kaart die Dianne laat zien met de wandelpaden roept veel discussie op. We wandelen allemaal regelmatig in De Put en menen dat er veel meer mogelijkheden zijn. Als de hekken van de weilanden open staan, lopen de meeste mensen gewoon door de weilanden. Dat wil Staatsbosbeheer liever niet. De verhoogde paden waar de trekkers over rijden zijn niet opgenomen op de kaart. Daar zouden we juist wel mogen wandelen. Dianne is blij met deze opmerkingen. In de toekomst komen er kaarten bij de ingangen, zodat iedereen kan zien waar de paden zijn. Misschien dat wandelaars zich er dan ook aan houden…

Op de gronden direct rond de zwemput groeien geen bijzondere planten. Het staat wandelaars vrij om daar in het gras of in het water te gaan liggen. Het is echter geen officiële zwemplaats. Staatsbosbeheer, de gemeente of de provincie controleren de kwaliteit van het water niet. De afvalbakken komen niet terug. Het slingertouw in de bomen wordt weggehaald. Fikkie steken mag niet.

Dat is wel erg jammer voor de bewoners van Buren. Al jarenlang is De Put een fijne plek om te zwemmen en de meeste aanwezigen zouden graag willen dat dat ook in de toekomst zo blijft. Zwemmen mag wel, maar de kwaliteit van het water wordt niet gecontroleerd.

 Wat is het verschil tussen schaatsen en zwemmen?

Het vreemde is dat schaatsen in de winter  geen probleem is. Zodra het ijs voldoende dik is, krijgt de Schaatsvereniging van Buren de rechten en de verantwoording van Staatsbosbeheer over de schaatsput en kan iedereen (die lid is) het ijs op. Het verschil zit in de kleine lettertjes. De schaatsvereniging is verantwoordelijk voor alles wat er op het ijs gebeurd. Bij de zwemput is er geen organisatie die verantwoordelijk is en Staatsbosbeheer wil die verantwoordelijkheid ook niet op zich nemen.

Waarschijnlijk is dit precies de reden waarom ’t Wilgje deze avond heeft georganiseerd. Zou het niet mogelijk zijn om met de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer te zoeken naar een mogelijkheid ook het zwemmen in De Put op een verantwoorde manier te regelen?

Hopelijk lukt het om samen met deze veertig enthousiaste mensen uit Buren dit unieke gebied te behouden voor zowel de natuur als de mensen die van de natuur willen genieten.

Lezing van Staatsbosbeheer: gezellig bij de kachel op ’t Wilgje.